Uvid u spise predmeta iz Arhive

Datum: . Objavljeno u Писарница.

Odeljenje za opštu upravu
Pisarnica

Potrebna dokumentacija:
- Obrazac zahteva
- Dokaz o pravnom interesu
- Važeća lična isprava
- Dokaz o uplati takse

Mesto nabavke obrasca:
Pisarnica

Opštinska administrativna taksa
Iznos : 650 dinara
- za svaki sledeći započeti sat: 350 dinara
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj: 82-070

Mesto predaje dokumentacije:
- Pisarnica u Uslužnom centru, Кralja Petra Prvog 173
- Pisarnica u zgrada Opštine Mladenovac, Janka Кatića 6

Telefoni za informacije:
- Uslužni centar 8241-689
- Zgrada Opštine 8241-633

Radno vreme sa strankama: 07.30-15.30