Impresum

Datum: . Objavljeno u Контакт.

ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA GO MLADENOVAC
www.mladenovac.gov.rs
www.mladenovac.rs
novembar 2020.


IZDAVAČ:
Gradska opština Mladenovac
Janka Katića 6, Mladenovac, Srbija

Za izdavača:
Vladan Glišić, predsednik GO Mladenovac

Uređivački tim GO Mladenovac:
- Nikola Stevanović
- Zoran Živojinović


TEHNIČKA PODRŠKA:
Odsek za informatiku


Fotografije:
Arhiva GO Mladenovac

Pri projektovanju i izradi ove Internet prezentacije poštovane su Smernice za izradu veb prezentacija organa državne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave v.5.0 DIREKCIJE ZA ELEKTRONSKU UPRAVU (Kancelarija za informacione tehnologije)