Aktuelnosti

Веће усвојило предлог ребаланса буџета

Datum: . Objavljeno u Aktuelnosti.

На данашњој седници Већа ГО Младеновац једногласно је усвојено свих 13 тачака дневног реда. Усвојен је предлог ребаланса буџета, као и предлози ребаланса програма пословања јавних предузећа и установа.

Веће је данас усвојило следеће тачке дневног реда :

1. Предлог Закључка којим се утврђује Предлог Одлуке о ребалансу буџета градске општине Младеновац за 2012. годину.

2. Предлог Закључка којим се утврђује Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана развоја социјалне политике градске општине Младеновац 2012 - 2016.

3. Предлог Закључка којим се утврђује Предлог Решења о давању сагласности на одлуку Управног одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање "ДИП Младеновац", Mладеновац, број 1783/5 од 17.9.2012. године.

4. Предлог Закључка којим се даје позитивно мишљење на Извештај о функционисању система противградне заштите на територији Радарског центра "Букуља" за период од 15.4.2012. године до 15.7.2012. године, сачињен од стране Министарства унутрашњих послова РС, Сектор за ванредне ситуације

5. Предлог Закључка којим се утврђује Предлог Решења којим се образује Комисија за спровођење комасације.

6. Предлог Закључка којим се утврђује Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Младеновац.

7. Предлог Закључка којим се утврђује Предлог Измена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта на територији градске општине Младеновац за 2012. годину

8. Предлог Закључка којим се утврђује Предлог Решења о давању сагласности на Ребаланс програма пословања ЈП "ДИП - Младеновац", Младеновац за 2012. годину, који је Управни одбор овог предузећа усвојио дана 17.9.2012. године, под бр. 1783/3.

9. Предлог Закључка којим се утврђује Предлог Решења о давању сагласности  на Ребаланс програма пословања ЈКП "Пијаце Младеновац", Младеновац за 2012. годину, који је Управни одбор овог предузећа усвојио дана 17.9.2012. године под бројем 1828.

10. Предлог Закључка којим се утврђује Предлог Решења о давању сагласности на Ребаланс Програма пословања Туристичке организације Младеновца за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор ове организације, Одлуком број 80 од 17.9.2012. године.

11. Предлог Закључка којим се утврђује Предлог Решења о давању сагласности на Ребаланс Програма пословања Установе за вршење јавне службе у области физичке културе Спортско рекреациони центар "Љубомир Ивановић Геџа", Младеновац за 2012. годину, који је Управни одбор установе усвојио дана 19.9.2012. године под бројем 327.

12. Предлог Закључка којим се утврђује Предлог Закључка о усвајању Извештаја о ревизији финансијских извештаја за период од 1.1.2011. године до 31.12.2011. године, ЈКП "Младеновац", Младеновац, који је Управни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 3947-1-2 од 30.7.2012. године

13. Предлог Закључка којим се утврђује Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Управе градске општине Младеновац за период 1.7.2011.- 31.12.2011.године