Aktuelnosti

Општи позив за увођење у војну евиденцију

Datum: . Objavljeno u Aktuelnosti.

 

Министарство одбране позива сва лица мушког пола, рођена 1998. године и старијих годишта, која из одређених разлога нису уведена у војну евиденцију у календарској години у којој су навршила осамнаест година, да се јаве у Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Младеновац, ул. Космајска бр. 3, соба 1.

Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког радног дана, у периоду од 1. фебруара до 29. фебруара 2016. године, од 09.00 до 14.00 часова.

Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. Уколико је на поседује, држављанство Републике Србије доказује изводом из матичне књиге рођених или уверењем о држављанству, а у иностранству - и важећом путном исправом.

Регрути који борави у иностранству дужни су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у тој земљи.

Општи позив производи исто правно дејство као и појединачни позиви.