Aktuelnosti

Održana 56. sednica Veća

Datum: . Objavljeno u Aktuelnosti.

U maloj sali opštine održana je 56. sednica Veća gradske opštine Mladenovac na kojoj su razmatrane i usvojene sve tačke dnevnog reda.

1. PREDLOG REŠENjA O UTVRĐIVANjU LISTE LICA KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA JEDNODNEVNI IZLET U OKVIRU PROJEKTA "TREĆE DOBA - UPOZNAJMO KULTURNO-ISTORIJSKE SPOMENIKE SRBIJE"

2. PREDLOG REŠENjA O KORIŠĆENjU SREDSTAVA GRADA BEOGRADA ZA ODRŽAVANjE TEKUĆE LIKVIDNOSTI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

3. RAZNO