Obrazovanje

Конкурс за пројекте намењене младима

Datum: . Objavljeno u Obrazovanje.

Конкурс за пројекте намењене младима Секретаријат за омладину града Београда упутио је јавни позив за достављање програма и пројеката од интереса за младе, ради њиховог суфинансирања у 2009. години. Позив се односи на редовне годишње програме за правна лица и појединачне програме за правна и физичка лица.

Пријаву за сваки програм треба доставити на обрасцу који се може преузети у Секретаријату за спорт и омладину на адреси Масарикова 5/XV, Београд, радним данима од 10 до 13 часова. Рок за достављање предлога редовних годишњих програма за суфинансирање у 2009. години истиче 20. децембра 2008. године. Подносиоци предлога програма биће обавештени о резултатима конкурса у року од 30 дана од дана усвајања програма.

Предмет годишњег конкурса су програми сa мултидисциплинарним садржајима, који се реализују путем радионица, мале школе уметничких заната и вештина, такмичења и манифестација. Предложени програмски садржаји треба да буду едукативни, као и да полазницима и корисницима омогуће да осмишљено проведу слободно време.

Поједнични програми ће се остваривати кроз три целине. Прва се односи на субвенције младима ради одласка на такмичења и стручна усавршавања у иностранство. Друга целина подразумева организовање међународних семинара у Београду од стране струковних удружења факултета, а трећа је учешће младих на међународним скуповима и манифестацијама у организацији установа које организовано раде с надареним и талентованим младима.

Предност на конкурсу биће дата пројектима намењеним младима узраста од 13 до 18 година, пројектима који подржавају традиционалне активности и доприносе њиховом оживљавању. У складу с јединственим акционим планом за укључивање Рома на територији града Београда у друштвени живот, подржаће се програмски садржаји који имају за циљ укључење младих Рома и других етничких заједница у друштвене токове. Такође, предност ће имати и пројекти који се организују за више градских општина.