Poljoprivreda

Град финансира пољопривредне пројекте

Datum: . Objavljeno u Poljoprivreda.

Град финансира пољопривредне пројекте

Управа за пољопривреду објавила је позив за достављање пријава за финансирање пројеката за унапређење и подстицање пољопривредне производње на територији града Београда. Укупан износ за финансирање пројеката је 5.000.000 динара.


– У обзир ће се узети пројекти који подстичу пољопривредну производњу на територији града, подижу њен ниво квалитета, афирмишу рурална подручја и уводе нове производне методе које доприносе развоју пољопривреде Београда. О додели средстава одлучиваће комисија коју буде образовао секретар за привреду, а одобрени пројекти мораће да се реализују на територији града у року од десет месеци од дана потписивања уговора – рекла је Биљана Чукић, директор Управе за пољопривреду.


Подносиоци пријава могу бити непрофитне организације и институције са седиштем регистрованим на територији града Београда (локалне власти, невладине организације, универзитети, институти, стручне асоцијације, синдикати, задруге, привредне коморе, удружења и друге непрофитне институције), које испуњавају услове из "Упутства за подношење пријава за финансирање пројеката за унапређење и подстицање пољопривредне производње на територији града Београда".