Poljoprivreda

Бесплатна анализа пољопривредног земљишта

Datum: . Objavljeno u Poljoprivreda.

 

 

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Младеновац (ПСС) обавештава да ће и у 2017. години радити анализу земљишта и резултате слати пољопривредницима на кућну адресу.

Као и ове године ПСС ће и у 2017. години узимати узорке са њива, воћњака и винограда у нашој општини ради испитивања агрохемијске анализе земљишта у на основу резултата давати препоруке пољопривредим произвођачима.

Из службе саопштавају да је анализа бесплатна до 10 узорака по газдинству (по два узорка за воћарске културе са 1-30цм, 30-60 цм дубине, односно по један узорак за ратарске културе до 30 цм дубине).

Парцеле под закупом немају право на бесплатну анализу као и природне ливаде, пашњаци и остало земљишта. Право и обавезу на бесплатну агрохемијску анализу имају сва регистрована газдинства која су у активном статусу уз услов да су комрецијална.

Приликом доношења узорака земљишта обавезно је да произвођачи понесу Потврду о активном статусу из 2017. године, копију и Структру биљне производње из 2017. године, копију.

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Младеновац ће са узимањем узорака у 2017. години почети чим пољопривредници изврше регистрацију у Трезору и буду у могућности да припреме горе наведене потврде.

Све инфомације пољопривредници могу добити на број телефона ПСС Младеновац - 011/8231-331