Актуелности

Заказана 15. седница Скупштине општине Младеновац

Датум: . Објављено у Актуелности.

 

            На основу члана  80. Пословника Скупштине градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 10/20), с а з и в а м

            ПЕТНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, за 14. 7. 2022. године (четвртак) у Великој сали Скупштине градске општине  Младеновац, са почетком у 16,00 часова.

            За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

            1.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

            2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

 

           

                У прилогу доставља Вам се материјал за предложене тачке дневног реда.

                Такође, доставља Вам се и записник са четрнаесте седнице Скупштине градске општине Младеновац.

            Молим да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 8241-697.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број I-00-06-1-44/2022, 8. 7. 2022. године

                                                                                                            Председник              

                                                                                      Гордана Димитријевић Бјеличић