Актуелности

Веће за оставку директорке школе "Свети Сава"

Датум: . Објављено у Актуелности.

На данашњој седници Већа градске општине Младеновац донет је закључак којим се предлаже Татјани Маричић, директорки ОШ "Свети Сава" из Младеновца, да поднесе писану оставку на функцију директора.

У образложењу закључка донетог на данашњој седници наводи се :

Родитељи деце која похађају наставу у ОШ "Свети Сава" обратили су се представницима Градске општине Младеновац отвореним писмом од 12.12.2013. године којим траже реакцију Градске општине Младеновац поводом догађаја који су у последњем периоду настали у овој школи.

Имајући у виду учесталост проблема који се у последње време дешавају у ОШ "Свети Сава", те назнаке да постоји лоша сарадња између именоване директорке са једне стране и Школског одбора ОШ "Свети Сава", Савета родитеља ОШ "Свети Сава" и родитеља деце која похађају наставу у ОШ "Свети Сава" са друге стране, као и бојкот наставе од стране већег броја ученика ОШ "Свети Сава" дана 18.12.2013. године, Веће је на основу члана 39. став 1. алинеја 9. Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст и 38/13) и члана 3. Пословника о раду Већа градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 6/09 и 28/10), одлучило као у диспозитиву овог закључка.

Закључак доставити: ОШ "Свети Сава"; Татјани Маричић, Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС; Председнику Школског одбора ОШ "Свети Сава"; Председнику Савета родитеља ОШ "Свети Сава" и архиви.