Актуелности

Саопштење Пореске управе Србије

Датум: . Објављено у Актуелности.


Пореска управа Србије обавештава грађане да према, Закону о порезу на доходак грађана, порески обвезници који остварују приход од издавања у закуп или подзакуп пословног и стамбеног простора , имају обавезу да надлежној филијали Пореске управе поднесу пореску пријаву.

Позивамо ову категорију пореских обвезника да до 30.06.2009. године изврши пријаву својих пореских обавеза по овом основу.

По истеку овог рока, Пореска управа ће започети контролу ове категорије пореских обвезника и изрицати законом прописане казне.