Актуелности

Обавештење о резултатима испитивања квалитета воде са јавних чесама

Датум: . Објављено у Актуелности.

На основу спровођења Програма контроле квалитета изворске воде са јавних чесама на територији градске општине Младеновац, коју је извршио Градски завод за јавно здравље из Београда, обавештавамо јавност о резултатима лабораторијског испитивања.

Према овој анализи извршеној дана 26.05. и 03.06.2021.год. вода за пиће је тренутно исправна на следећим јавним чесмама:

-    Јавна чесма Клењак у Великој Крсни;

-    Јавна чесма Стрелар у Ковачевцу;

-    Јавна чесма Ћелевац у Ковачевцу;

-    Јавна чесма у Јагњилу (црквена порта);

Због повећане електропроводљивости и повећане количине нитрата, што показују резултати физичко-хемијских испитивања, као и због идентификованих бактерија ( Е.coli., Citrobacter sp., Enterobacter sp., Bacillus sp.), вода за пиће је неисправна на следећим јавним чесмама:

-      Јавна чесма Тасина у насељу Петар Драпшин;     

-      Јавна чесма Рајковац (код школе и МЗ);

-      Јавна чесма Ковачевчић у Рајковцу;

-      Јавна чесма Селиште у Рајковцу;

-      Јавна чесма Војводинац у Влашкој;

-      Јавна чесма Мала Врбица;

-      Јавна чесма Станојевац у Влашком пољу;

-      Јавна чесма Бубановац у Доњој Дубони;

-      Јавна чесма Шепшин (центар села);

-      Јавна чесма Црквенац у Баташеву;

-      Јавна чесма Велики бунар у Ковачевцу;

-      Јавна чесма Пескуша у Рабровцу;

-      Јавна чесма Видарица у Јагњилу;

-      Јавна чесма Стројинац у Међулужју;

-      Јавна чесма Локвица у Међулужју;

-      Јавна чесма Границе;

Скреће се пажња суграђанима да не користе воду за пиће са јавних чесама на којима је она неисправна у циљу заштите сопственог здравља.