Aktuelnosti

Одржана седница Привременог органа

Datum: . Objavljeno u Aktuelnosti.

 

На данашњој седници Привременог органа градске општине Младеновац усвојене су све тачке дневног реда.

Између осталог, чланови Привременог органа овластили су председника ПО градске општине Младеновац, Владана Глишића, да у име градске општине Младеновац  потпише Уговор о купопродаји буковог огревног дрвета намењеног најугроженијим породицама избеглица и интетно расељених лица на теритрији градске општине Младеновац са фирмом "B-STEEL" д.о.о Сопот.

Како је рекао члан Привременог органа, Саша Вићентијевић, општина Младеновац добила је од Комесаријата за избеглице 390.000 динара са ПДВ-ом. Средства су намењена куповини огревног дрвета за 36 породица избеглица и интерно расељених лица, а вредност поједниначног пакета је 6.000 динара.

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ОБАВЕЗЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ИСПЛАТУ

2. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА СРАЗМЕРНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ЗА 2015. ГОДИНУ И ОДОБРАВАЊЕ ИСПЛАТЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ, ПО ЗАХТЕВИМА – БРАНИСЛАВА ИКИЋА, ДРАГАНЕ ЛУКАЧ-ЗЕЧЕВИЋ, БОЖИДАРА ТОМИЋЕВИЋА, ДЕЈАНА ВИЋОВЦА, ДОБРИЦЕ НЕДЕЉКОВИЋ, БОГДАНА ВУКСАНОВИЋА, ДЕЈАНА ЧОКИЋА И МИЛОША СТОЈАНОВИЋА

3. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

4. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДОПУНИ УТВРЂИВАЊА ПРОЈЕКАТА КОЈЕ ГОМ ПРЕДЛАЖЕ ЗА ПРОГРАМ ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ОШТЕЋЕНИХ У ПОПЛАВАМА 2014. ГОДИНЕ

5. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА КОЈИМ СЕ ОВЛАШЋУЈЕ ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ДА ПОТПИШЕ УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА СА "B-STEEL" доо СОПОТ

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

7. ИНИЦИЈАТИВА ЈП "ДИП МЛАДЕНОВАЦ" ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ СЕОСКОГ ГРОБЉА У МЗ "СЕЛО МЛАДЕНОВАЦ"

8. ДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДСЕДНИКУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ТАБЕЛА КОЈЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ У ВЕЗИ ПРИПРЕМЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2016. ГОДИНУ.

9. ДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДСЕДНИКУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ЗА ПОТПИСИВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ДРЖАВНОЈ РЕВИЗОРСКОЈ ИНСТИТУЦИЈИ О АНГАЖОВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ЗА КОНТРОЛУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2014. ГОДИНУ.

10. РАЗНО