logo

Председник Скупштине ГО

НАДЛЕЖНОСТИ : Председник Скупштине општине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, предлаже дневни ред, остварује сарадњу са председником Општине и Већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене Статутом ГО и Пословником.

Председник Скупштине општине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Скупштине општине може да буде на сталном раду у Општини.


Председник Скупштине ГО Младеновац:

220616-gbjelicic.jpg

Гордана Димитријевић-Бјеличић

Рођена је 13. октобра 1960. године у Београду.

Основну школу "Момчило Живојиновић" и Гимназију завршила је у Младеновцу,

а дипломирала на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду.

Своје радно искуство започиње 1988. године

у Индустрији меса "Црвена звезда" у Крагујевцу на месту технолога.

Након тога ради у Концерну "Петар Драпшин" АД у Младеновцу на пословима технолога,

а од 2002. године до данас на месту директора Стандард плуса.

У периоду од 2000. до 2002. године била члан Надзорног одбора

Концерна "Петар Драпшин" АД Младеновац.

Од 2000. године заступник малих акционара Скупштине Концерна "Петар Драпшин! АД Младеновац.

Од 2004. до 2008. године потпредседник Управног одбора градског Центра за социјални рад у Београду.

Од 2012. до 2014. године била члан Скупштине предузећа Завод за пољопривреду "Космај" ДП Младеновац.

Од 2016. до 2020. године била члан Већа ГО Младеновац задужена за пољопривреду, заштиту животне средине и рурални развој.

Била члан Школског одбора у више младеновачких школа.

Удата, мајка двоје деце.

Члан је Српске напредне странке.

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.