logo

Актуелности

Изборна комисија - проглашење Изборне листе "Српска Радикална Странка - др Александар Мартиновић"

На основу члана 24. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр.129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11) Изборна комисија градске општине Младеновац, на седници одржаној 5. 4. 2012. године са почетком у  12,30 часова, донела је


Р Е Ш Е Њ Е


I  Проглашава се  Изборна листа број 3 : СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ, за избор одборника у Скупштини градске општине Младеновац на изборима расписаним за 6. мај 2012. године.

II Решење доставити подносиоцу Изборне листе без одлагања.

О б р а з л о ж е њ е

Овлашћено лице подносиоца Изборне листе, СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - др Александар Мартиновић, на изборима расписаним за 6. мај 2012. године, поднело је дана 1.4.2012. године у 17,00 часова Изборној комисији градске општине Младеновац благовремену  Изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини градске општине Младеновац и потребну документацију прописану одредбама Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр.129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11). Провером од стране Комисије утврђено је да Изборна листа садржи недостатке који представљају законску сметњу за проглашење Изборне листе, тако да је подносиоцу дана 2.4.2012.године у 11,03 часова уручен Закључак за откалањање недостатака бр. I-01-013-1/11/2012. Како је подносилац Изборне листе у законском року отклонио недостатке како је садржано у поменутом Закључку, комисија је донела одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог Решења може се поднети приговор Изборној комисији градске општине Младеновац у року од 24 часа од часа доношења решења.


ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ


Бр. I-01-013-1/16/2012. од 5.4.2012. године                                

Председник
Јован Стрижак

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Управи ГО Младеновац:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Telefon: 0118241656
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.