logo

Актуелности

Кораћичка бања приоритет Правобранилаштва

 

Комплекс Кораћичке бање, некада у корисништву општине Младеновац, данас у приватном власништву, стављен је међу приоритетне задатке општинског правобранилаштва које ће у раду имати помоћ колега из градског и државног правобранилаштва.

Пре расправе, Владан Глишић, председник Привременог органа, предложио је скидање са дневног реда расправу о Канцеларији за младе док се ова тачка боље не припреми, односно док се не изађе са конкретним задацим и циљевима Канцеларије за младе.

На седници Привременог органа одржаној 18. августа, између осталог, утврђени су приоритети у раду општинског правобранилаштва. На врху листе приоритета у наредном периоду, нашли су се спорни уговори физичких лица са ЈКП "Пијаце Младеновац", односно овог јавног предузећа и градске општине Младеновац и статус објеката на Кораћичкој бањи.

Конкретно, ради заштите имивинских права и интереса као и имовине којом располаже градска општина Младеновац и јавна предузећа и установе чији је оснивач, утврђују се приоритети у раду Општинског  правобранилаштава градске општине Младеновацу у координацији и сарадњи са Државним и Градским правобранилаштвом наредном периоду, и то:

- Покренути поступак за поништај Уговора које су ЈКП „Пијаце Младеновац“ закључиле са физичким лицима (Уговори бр. 1709/09 од 23.6.2009 и бр. 1714/09 од 23.6.2009. године) а на основу којих су заључени уговори о преузимању испуњења између градске општине Младеновац и ЈКП „Пијаце Младеновац“ број II-00-06-3/1244/2012 од 8.11.2012. године  и број II-00-06-3/1245/2012 од 8.11.2012. који су закључени између градске општине Младновац и ЈКП "Пијаце Младеновац";

- Испитати и покренути поступак за поништај уписа и враћање у претходно стање уписа јавне својине Републике Србије, односно јавне својине Града Београда и корисништва општине Младеновац у јавним књигама о непокретностима на следећим објектима: објекти на Кораћичкој бањи на кп.бр. 4003/1 и 4004/1 оба уписани у КО Кораћица-објекти јавних купатила и базени; објекат "Стара Механа" на кп.бр. 2139/1 уписан у КО Младновац Варош и део објекта Ђачког Интерната на кп.бр.1978 уписан у КО Варош Младеновац.

На дванестој седници Привременог органа, постављен је нови општински правобранилац. На ту функцију постављана је Сања Радосављевић, дипломирани правник.

Привремени орган скинуо је са терета буџета две Комисије формиране у претходном периоду, Комисију за враћање земљишта и Комисију за Волонтерски сервис. Укинуте су накнада за рад председнику и члановима ових Комисија.

Пажњу чланова Привременог орагана привукла је Комисија за враћање земљишта. Наиме, ова Комисија од свог оснивања није донела ни једно решење, тачније одржала је само једну седницу. Ипак, председник Комисије и два члана редовно су примали накнаде, закључно са јуном месцом ове године. Накнаде су редовно исплаћиване председнику Комисије, судији Небојши Васићу и одборницима Чокић Предрагу и Раденковић Драгану, члановима поменуте Комисије.

Како је рекао Предраг Вулиновић, члан Привременог органа, сам начин исплате ових Комисија још један је показатељ како се бивше руководство односило према средствима из буџета.

– Конкретно, ништа нису радили, а узели су паре. Нема разлога да плаћамо Комисије које не раде и немају извештаје о досадшњем раду. Плаћају се они који дижу руку у Скупштини, а стручна лица од којих и зависи рад Комисије се не плаћају. Обашка што ни једно решење за три године нису донели. Поставља се морално питање да узмете паре за нешто што нисте радили. Привремени орган треба да зна колико је било исплата, у ком износу и колико су нас ови људи коштали. Ја се искрено надам да ће ови људи као одговорни Младеновчани вратити та средства буџету – рекао је Вулиновић.

Привремени орган одобрио је закупцу Беградској обући Уно д.о.о. са седиштем у Земуну, инвестиционо одржавање на пословном простору који се налази у приземљу стамбено-пословног објекта у ул. Краља Петра I бр. 191 у Младеновцу. Такође, утврђује се да закупац нема право на умањење закупнине на име трошкова  инвестиционог одржавања, а радови које изврши након доношења овог решења и који буду одступали издатом одобрењу одељења, такође неће бити признати закупцу.

На одржаној седници расправљало се и по Извештајима и Информацијама достављеним од стручних служби. Иако је Привремени орган у неколико наврата расправљао о Спортском савезу, мистерија трошења новца у овој организацији и даље је нерешена.

Владан Глишић, председник Привременог органа : Овде пише да је Спортски савез организација која се бави и школским спортом, а за то је било опредељено само 28.000 динара. Спортски савез је био у повлашћеном положају у односу на друге организације које су се финансирале преко конкурса тиме што су издаци за ову организацију планирани у буџету. За одређене манифестације Спортски савез је издвајао огромна средства. Тражимо информације како су правдана средства која су пренета овој организацији. Да ли је члан Већа у претходном периоду задужен спорт могао да буде истовремено и овлашћено лице у Спортском савезу ? Да ли је то сукоб интереса и правно ваљано?

Предраг Вулиновић :  Веће градске општине Младеновац никада није усвојило програм ове организације. У овом извештају не видимо како су делили средства. Ја знам да они нису имали програм, а када немате програм не можете ни да контролишете трошење новца. Где су отишле ове паре ? Преко милион динара за "Ноћ шампиона", итд. Ми као Привремени орган не видимо где одоше ови милиони, можемо само да сумњамо, али тако нећемо да радимо. Ово су милиони и милиони динара, ово није ни ручак у "Романси", нити неки други рачуни о којима се причало. Ово су огромна средства и зато тражимо извештај Спортског савеза коме су, колико и шта плаћали. Када добијемо тај извештај неке ствари ће бити много јасније.

Према достављеним информацијама везаним за услуге физичко-техничког обезбеђења објеката градске општине Младеновац, утврђено је да су закључена чак три Уговора који задиру у ову годину. Остаје нејасно зашто је председник општине у техничком мандату закључио 1. јула нови уговор за фирмом за обезбеђење иако је у том тренутку био на снази уговор који је трајао до 28. августа.

Предраг Вулиновић : Проблем је што ми имамо три уговора који залазе у 2015. годину. Један уговор је склопљен августа 2014. и покривао је обезбеђење до јануара 2015. године. Следећи Уговор је склопљен у марту и важио је до 31. августа ове године. Међутим, господин у техничком мандату из нама непознатих разлога, 1. јула склапа нов уговор. Зашто ? Имали смо важећи уговор о обезбеђењу од 31. августа. Зашто су у јулу склапали нов уговор ? Овде нешто дебело шкрипи. Неко је себи нашао за право да склапа нов уговор иако смо имали важећи уговор. Претпостављам који су били мотиви наручиоца услуге, али нећу о томе. Хоћу податке. Да ли је општина Младеновац оштећена ? Ово је скандал, тачније, само један у низу скандала. Предлажем да се хитно закаже састанак са представницима ове фирме.


ДНЕВНИ РЕД


1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ.

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ.

3. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УТВРЂИВАЊУ ПРИОРИТЕТА У РАДУ ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ.

4. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ НАКНАДА ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У :
– Комисији за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта за градску општину Младеновац и
– Комисије за формирање, подршку и праћење рада Волонтерског сервиса Младеновца

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАДОВЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ КОЈИ КОРИСИТИ "БЕОГРАДСКА ОБУЋА УНО" У МЛАДЕНОВЦУ.

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ОБАВЕЗЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ИСПЛАТУ У ПЕРИОДУ 18.8.2015. - 21.8.2015. ГОДИНЕ.

7. РАЗНО

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2021.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Информације од јавног значаја: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.