logo

Пољопривреда

За воћаре и повртаре 97.000.000 динара

За воћаре и повртаре 97.000.000 динараСекретаријат за привреду Града Београда упутио је јуче пољопривредницима позив за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2010 годину - Зелени прстен. Секретаријат за привреду Градске управе града Београда позива сва заинтересована физичка лица – носиоце пољопривредног газдинства уписане у Регистар пољопривредних газдинстава или уписане чланове породичног пољопривредног газдинства, да поднесу пријаву за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2010. годину – ЗЕЛЕНИ ПРСТЕН.

Додела подстицајних средстава врши се у циљу унапређења пољопривредне производње и подстицања интензивне и технолошки напредне производње воћа и поврћа на територији града Београда.

Висина обезбеђених средстава за подстицање у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2010. годину – ЗЕЛЕНИ ПРСТЕН износи 97.000.000,00 (словима: деведесетседаммилиона) динара.

Максимални појединачни износ подстицајних средстава је 2.250.000,00 (словима: двамилионадвестапедесетхиљада) динара.

Ова подстицајна средства се могу доделити за:

- подизање нових засада воћака са набавком и постављањем пратеће опреме за заштиту и наводњавање ових засада;

- подизање нових засада поврћа са набавком и постављањем пластеника са системом за наводњавање.

Средства ће се доделити у виду бесповратне помоћи (субвенције) и то у висини од 50 % од укупне цене коштања подигнутог новог засада воћака и поврћа са опремом. Подстицајна средства се додељују за подизање нових засада воћака и поврћа чије карактеристике су дате у Упутству о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу подстицајних средстава.

Подносилац пријаве мора да испуњава следеће услове:

- Да има пребивалиште на територији града Београда;

- Да је власник или закупац пољопривредног земљишта на коме ће се подизати засади воћака и поврћа;

- Да се пољопривредно земљиште налази у катастарској општини на територији града Београда;

- Да има финансијску способност да учествује са 50 % средстава од укупне цене коштања подигнутог новог засада воћака и поврћа са опремом;

- Да пољопривредно земљиште на коме ће се подизати засади није оптерећено хипотеком;

- Да пољопривредно земљиште има адекватан довод воде;

- Да је сагласан да похађа практичну и теоријску обуку у области интензивне и технолошки напредне производње воћа и поврћа.

Пријава са пратећом документацијом доставља се лично или поштом, у складу са Позивом и Упутством.

Упутство о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу подстицајних средстава, пријава и други обрасци могу се преузети у Секретаријату за привреду, Београд, Масарикова 5/XVIII, или са веб странице http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1380011

Уколико подносилац жели да достави више пријава за доделу подстицајних средстава за различите врсте засада воћака и поврћа, потребно је да достави сваку пријаву са пратећом документацијом у посебној коверти.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА са пратећом документацијом је 30 дана од дана објављивања овог позива, а најкасније до 2. априла 2010. године, до 16,00 сати.

За додатне информације можете се обратити на телефоне број: 3061-582 (контак особа Владанка Исаиловић) и 3061-359 (контакт особа Ана Тешић).

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2021.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Информације од јавног значаја: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.