logo

Пољопривреда

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ТОКОМ ОБАВЉАЊА ЖЕТВЕНИХ РАДОВА

 • Ради заштите стрних усева од пожара не ложе се отворене ватре, у близини усева у време њиховог сазревања, по правилу три недеље пре жетве, до уклањања пожњевених усева са њива.
 • Жетва се отпочиње прокошавањем усева по средини, најмање у ширини од 15 метара. На комплексу земљишта већем од 100 хектара, прокошавање се врши тако да се одваја приближно сваких 50 хектара најмање у ширини од 15 метара. По завршетку прокошавања, прокошени појас се мора одмах преорати.
 • Камарисање неовршених стрних усева и сламе ван насеља може се вршити на удаљености од најмање 100 метара од железничке пруге, вода високог напона, трафостанице, складишта запаљивих материја, објеката у којима се ложи ватра и сличних објеката који могу изазвати пожар.
 • Индивидуални пољопривредни произвођачи неовршене стрне усеве и сламу могу камарисати на заједничким гувнима ван насеља или у сопственом дворишту. На заједничким гувнима камарисање се може вршити по систему парних камара величине 2x10 метара, тако да растојање између камара буде 4 метра, а растојање и одстојање пара камара најмање 20 метара. Камаре неовршених стрних усева у дворишту индивидуалних пољопривредних произвођача морају бити удаљене најмање 6 метара од објеката или запаљивих материја.
 • Жетва, вршидба и транспорт стрних усева и сламе обавља се вршаћим машинама, комбајнима, тракторима, другим теретним моторним возилима и покретним сушарама које су обезбеђене од избијања пожара варничењем, исијавањем топлоте или на други начин и снабдевене одговарајућим хватачима, разбијачима и пригушивачима варница.
 • Превоз неовршених стрних усева и сламе може се вршити само возилима која испуњавају услове из члана 10 овог правилника. Превоз неовршених стрних усева и сламе не може се вршити запрежним возилима која употребљавају уређаје за осветљење који могу изазвати пожар.
 • Комбајн којим се обавља жетва и вршидба мора бити снабдевен исправним апаратом типа Ѕ-9, ашовом и лопатом за гашење пожара. Ако се жетва и вршидба обавља са три или више комбајна поред опреме из става 1 овог члана, мора се обезбедити аутоцистерна или цистерна са тракторском вучом запремине 3.000 до 5.000 литара напуњена водом, са уграђеном пумпом и снабдевена опремом за гашење пожара.
 • Трактор којим се обавља вршидба мора бити снабдевен апаратом за гашење пожара типа Ѕ-9, а поред вршалице мора постојати исправна једноцилиндрична ручна пумпа за гашење пожара са одговарајућим прибором. На вршалици се мора налазити суд широког отвора напуњен са најмање 50 литара воде.
 • Трактор који покреће вршалицу у вршидби мора бити прописно удаљен од вршалице, снабдевен инсталацијом за одвођење статичког електрицитета, везан за вршалицу исправним челичним ужетом, а на простору између њега и вршалице не могу се налазити усеви и слама.
 • Свакодневно по завршетку рада пољопривредне машине које учествују у вршидби, осим вршалице, као и овршене житарице, морају се удаљити на место безбедно од избијања пожара. -Између камара неовршених страних усева може се пролазити само пољопривредним машинама којима се обавља вршидба.
 • При обављању жетве, вршидбе, превоза стрних усева и камарисања, не може се пушити, палити и носити ватра и жар и користити средства са отвореним пламеном. Изузетно од става 1 овог члана може се пушити на месту које је означено као место за пушење, удаљено најмање 30 метара од места рада и снабдевено посудом напуњеном водом за гашење опушака и палидрваца.
 • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Управи ГО Младеновац:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Telefon: 0118241656
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.