• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Заказана седница Скупштине градске општине Младеновац Штампа
26. фебруар 2015.
 

Председник Скупштине градске општине Младеновац, Радета Марић, заказао је двадесету редовну седницу Скупштине градске општине Младеновац која ће се одржати у Великој сали градске општине Младеновац, у среду, 4. марта са почетком у 14,00 часова.

Дневни ред :

1. Предлог Одлуке о ребалансу буџета Градске општине Младеновац за 2015. годину.

2. Предлог Одлуке о финансијској подршци новорођеној деци на територији Градске општине Младеновац.

3. Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац", Младеновац са предлогом Огласа о Јавном конкурсу за именовање директора јавног предузећа.

4. Предлог Решења о престанку мандата и именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац", Младеновац.

5. Извештај о раду Управе Градске општине Младеновац за период од 1.7.2014. до 31.12.2014. године.

6. Извештај о раду Општинског правобранилаштва Градске општине Младеновац за 2014. годину.

7. Предлог Закључка у вези преноса оснивачких права над установом културе - Центар за културу Младеновац са града Београда на Градску општину Младеновац.