• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Заказана седница Скупштине градске општине Младеновац Штампа
31. август 2016.
 

Председник Скупштине градске општине Младеновац, Драган Вукадиновић, заказао је четврту редовну седницу Скупштине градске општине Младеновац која ће се одржати у Великој сали градске општине Младеновац, у понедељак, 5. септембра са почетком у 14,00 часова.

Д Н Е В Н И   Р Е Д


1. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ И ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП "ПИЈАЦЕ МАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈП "ДИП МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ

5. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА И ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ

6. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА И ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ

7. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА И ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП "ДИП МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЛАДЕНОВЦА

9. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ, СА ПРЕДЛОГОМ  ЗАКЉУЧКА


У прилогу достављам Вам материјал за предложене тачке дневног реда и записник са треће седнице Скупштине градске општине Младеновац.

Такође, информативно Вам достављам Извештај о функционисању система одбране од града на територији радарског центра "Букуља" за период од 15.04. до 15.07.2016. године.