• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Анкета Агенције за безбедност саобраћаја Штампа
10. август 2017.

altАгенције за безбедност саобраћаја Републике Србије позива грађане да попуне интернет анкету која ће бити део истраживање ставова учесника у саобраћају на нивоу Републике Србије за 2017. годину.

Ставовима становништва о безбедности саобраћаја и ризицима у друмском саобраћају се у земљама Европске уније даје велики значај, када је у питању анализа тренутног стања безбедности саобраћаја и планирaње будућих мера и активности за унапређење стања безбедности саобраћаја.

Досадашња истраживања на овом пољу су показала да већина учесника у саобраћају зна да је одређено понашање у саобраћају небезбедно или законски недозвољено, али има погрешан став о томе.

Чести су случајеви да учесници у саобраћају сматрају да неће довести у опасност себе и друге учеснике ако се понашају небезбедно у саобраћају или не поштују позитивне законске одредбе и сл. Због тога је важно истражити ставове становништва и уочити које су области најургентније, када је у питању превентивно деловање и промена свести становника о значају безбедног учешћа у саобраћају.


Online Упитник је доступан путем следећег линка: https://goo.gl/forms/ok65SAAI1mWDrnUp1