• Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Дневни ред 2. седнице скупштине градске општине Младеновац Штампа
02. септембар 2020.

На основу члана 80. Пословника Скупштине градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 10/20), с а з и в а м

 

            ДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, за 4. септембар 2020. године (петак) у Сали Центра за културу и туризам Младеновац, са почетком у 16,00 часова.

 

            За ову седницу предлажем следећи

           

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
 2. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
 3. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
 4. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА И ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ, СА ТЕКСТОМ КОНКУРСА
 6. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ, СА ТЕКСТОМ КОНКУРСА
 8. 8. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА И ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА", МЛАДЕНОВАЦ

 

            У прилогу доставља Вам се материјал за предложене тачке дневног реда. Такође доставља Вам се и записник са прве (конститутивне ) седнице Скупштине градске општине Младеновац.

            Молим да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 8241-634.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број I-00-06-1-31/2020, 1. септембар 2020. године

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА

Гордана Димитријевић Бјеличић