• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Коначна ранг листа - студентске стипендије Штампа
12. децембар 2016.
 

На основу члана 2. став 5. и члана 8. став 8. Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте ("Сл. лист града Београда", бр. 38/13) и члана 37. Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст и 38/13), председник градске општине Младеновац, доноси

 

Р А Н Г   Л И С Т У

 

I Право на стипендију за школску 2016/2017 годину имају следећи студенти:

 

1. Мирјана Црногорац, Технолошко-металуршки факултет у Београду...........14,93       

2. Нина Милановић, Машински факултет у Београду.........................................14,93   

3. Андријана Илић, Медицински факултет у Београду.......................................14,63   

4. Драгана Лацмановић, Факултет ветеринарске медицине у Београду............14,52

5. Дејана Глишић, Филозофски факултет у Београду.........................................14,37   

6. Невена Милановић, Факултет организационих наука у Београду.................14,17   

7. Даница Стојановић, Филолошки факултет у Београду...................................14,12

8. Сања Пејановић, АЦИМСИ у Новом Саду......................................................14,05

9. Александар Пушкаш, Филозофски факулзет у Београду...............................14,02   

10. Ђорђе Ђуричић, Машински факултет у Београду.........................................13,95   

11. Мијат Костић, Факултет политичких наука у Београду................................13,90     

12. Невена Црногорац, Факултет примењених уметности у Београду..............13,88   

13. Марија Гајевић, Машински факултет у Београду..........................................13,86

14. Никола Ранисављевић, Фармацеутски факултет у Београду........................13,82   

15. Маја Гајић, Биолошки факултет у Београду...................................................13,73

16. Тамара Благојевић, Правни факултет у Београду...........................................13,73   

17. Димитрије Матић, Филозофски факулзет у Београду....................................13,73     

18. Марија Луковић, Руд. геолошки факултет у Београд.....................................13,64   

19. Марко Костадиновић, Факултет организационих наука Београду...............13,64   

20. Љубица Папић, Факултет спорта и физ. васпитања у Београду....................13,63

21. Јасна Кнежевић, Факултет политичких наука у Београду.............................13,60   

22. Марија Игњатовић, Правни факултет у Београду...........................................13,50              

23. Јелена Црногорац, Факултет примењених уметности у Београду.................13,50

24. Стефан Матијевић, Математички факултет  у Београду.................................13,50

25. Јелена Јеремић, Правни факултет у Београду..................................................13,31

26. Дарко Станојковић, Машински факултет у Београду.....................................13,23

27. Лазар Радосављевић, Електротехнички факултет у Београду........................13,21

28. Милица Чокић, Филолошки факултет у Београду...........................................13,19

29. Исидора Бован, Факултет музичке уметности у Београду..............................13,12

30. Марија Радивојевић, Филолошки факултет у Београду................................. 13,06

31. Сара Идризовић, Пољопривредни факултет у Београду.................................13,00

32. Никола Стевановић, Факултет безбедности у Београду..................................12,72

33. Ивона Станков, Учитељски факултет у Београду............................................12,67

34. Огњен Ђорђевић, Машински факултет Београд...............................................12,58

35. Невена Јеремић, Архитектонски факултет у Београду....................................12,52

36. Светлана Шаркоћевић, Факултет музичке уметности у Београду..................12,50

 

II Ранг листа је коначна.III Ранг листу објавити на сајту градске општине Младеновац и огласним таблама Управе градске општине Младеновац.

 

О б р а з л о ж е њ е


Чланом 2. став 5. Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте ("Сл. лист града Београда", бр. 38/13), прописано је, између осталог, да број стипендија за сваку школску годину утврђује председник градске општине у оквиру средстава утврђених одлуком о буџету градске општине за годину за коју се стипендија додељује.

Како се на Конкурс за доделу  општинских стипендија студентима академских студија за школску 2016/2017 годину, расписаном по решењу председника градске општине Младеновац број II-00-06-3/397/2016 од 28.10.2016. године, пријавило 36 студента који су испунили све услове овог конкурса, на основу члана 2. и 8. Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте ("Сл. лист града Београда", бр. 38/13), председник градске општине Младеновац је донео одлуку као у диспозитиву.


ГРАДСКA ОПШТИНA МЛАДЕНОВАЦ
Број: II-00-06-3/553/2016, 12.12.2016.године

Председник
Владан Глишић