• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести
Огласи, тендери и конкурси
Позив за подношење понуда - превоз ученика
29. јун 2018.

Предмет јавне набавке: услуга превоза ученика на територији ГО Младеновац.

 
Позив за подношење понуда - Радови на Дому здравља у Младеновцу
27. јун 2018.

Предмет јавне набавке: Извођење радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу.

 
Обавештење о закљученом уговору - Рехабилитација спортског терена у МЗ Село Младеновац
27. јун 2018.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности извођења радова на рехабилитацији спортског терена у МЗ Село Младеновац, ЈНМВ бр. 3.7/2018, за Партију 1 - Набавка извођења радова на санацији постојеће подлоге спортског терена.

 
Обавештење о закљученом уговору - санација поплочаних јавних површина
26. јун 2018.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности извођења радова на санацији поплочаних јавних површина (паркови, тргови, пешачке комуникације и остале јавне површине), ЈНМВ бр. 6.5/2018.

 
Обавештење о обустави поступка - Набавка извођења радова на санацији постојеће подлоге спортског терена
25. јун 2018.

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

 
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - гумирана подлога на санираној подлози спортског терена
25. јун 2018.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

 
Одлука о додели уговора - изградња бунара
25. јун 2018.

Одлука додели уговора о јавној набавци - Извођење радова на изради (изградњи) истражно-екплотационог бунара БНВ-3/2 на изворишту "Кокорин" у МЗ Влашка, ОП-ЈН бр. 3.8/2018.

 
Одлука о додели уговора - Рехабилитација спортског терена у МЗ С.Младеновац Партија 1
20. јун 2018.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредости - извођење радова на рехабилитацији спортског терена у МЗ С.Младеновац ЈНМВ бр. 3.7/2018

 
Одлука о додели уговора - санација поплочаних јавних површина
13. јун 2018.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредости - извођење радова на санацији поплочаних јавних површина ЈНМВ бр. 6.5/2018

 
Обавештење о закљученом уговору - у поступку јавне набавке добара за потребе интерно расељених лица за Партију 1
13. јун 2018.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 9 од 68