logo

Обавештења

Обавештење - озакоњење објеката на које је уписано право својине

Обавештавају се грађани општине Младеновац, да у складу са чл. 6. став 8. Закона о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", број 96/15) предмет озакоњења могу бити и објекти на којима је уписано право својине у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе ("Сл. Гласник РС", број 25/13 и 145/14), пред Републичким Геодетским Заводом - Служба за катастар непокретности Младеновац.

Потребно је у складу са чланом 23. тачка 4. Закона о озакоњењу објеката (" Сл. гласник РС", број 96/15)  поступак покренете подношењем захтева за озакоњење у року од шест месеци од дана ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката (" Сл. гласник РС", број  96/15 од 27.11.2015.год.), а најкасније до 27.05.2016.год.

Захтев се подноси Одељењу за комуналне, урбанистичке, грађевинске и послове заштите животне средине ГО Младеновца- Услужни центра, ул. Краља Петра I број 175 Младеновац.

Уз захтев је потребно да приложите:

1. Оверену копију Решења о упису права својине или извод из листа непокретности о             евиденцији непокретности и правима на њима, као доказ о одговарајућем праву на             грађевинском земљишту као обавезан део документације.

2. За подношење захтева таксу у износу од 300.00динара,

коју треба уплатити на следећи рачун:

жиро рачун бр: 840-742251843-73

модел на број: 97, позив на број 82-070

сврха уплате: Локална административна такса за подношење захтева

Прималац: Општина Младеновац

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ, УРБАНИСТИЧКЕ,

ГРАЂЕВИНСКЕИ ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Обавештење

Обавештавају се суграђани да Поткомисије за попис незаконито изграђених објеката формиране за потребе евидентирања и пописа незаконито изграђених објеката на територији Градске општине Младеновац врше контролу на терену и  попис објеката у оквиру I ЗОНЕ која обухвата МЗ "25.мај" -од ул.Николе Пашић (граница са МЗ "Баташево") ка МЗ "Село Младеновац", као и део МЗ "Центар" - од ул.Краља Александра Обреновић и границе са МЗ "Драпшин" ка МЗ "25.мај" и МЗ "Село Младеновац", а према Програму пописа незаконито изграђених објеката на територији Града Београда Н Број 031-299/2015 од 28.12.2015.године

Екипе обављају попис објеката у следећим улицама:

  • Ул.Николе Тесле, Влајка Станић, Жичка
  • Ул.Михаила Миловановић, Милована Видаковић, Ивањданска
  • Ул.Вука Караџић, Нушићева, Радничка
  • Ул.Змај Јовина, 27.марта, Бранка Крсмановић
  • Ул.Данице Марковић, Доктора Руса, 8.марта

Моле се суграђани да припреме документацију (грађевинске дозволе, пројектну документацију, употребне дозволе,..) за све изграђене објекте на парцелама и сарађују с пописивачима у циљу што ефикаснијег обављања пописа.

Уколико суграђани добију обавештење грађевинске инспекције о планираној контроли, молимо да наведеног дана обезбеде присуство одраслог члана породичног домаћинства са документацијом на терену, или контактирају Одељење за грађевинску инспекцију и послове извршења уколико су спречени.

Контакт телефони су: 011-8232-011, 8241-681 и 8241-682. 

Управа ГО Младеновац

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.