logo

Актуелности

Акт Владе Републике Србије - поступак расподеле нафтних деривата

Република Србија
ВЛАДА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОМОЋ И ОБНОВУ ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА
88 Број:320-7798/2014
15. јул 2014. године
Немањина 11
Београд


На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручија („Службени гласник РС“, 55/2014) и тачке 1. Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 339-5649/2014 од 13. jуна 2014. године, директор Канцеларије доноси

АКТ
О УТВРЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЗА РАСПОДЕЛУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ЗА ПОТРЕБЕ ПОНОВНЕ СЕТВЕ У ПОПЛАВЉЕНИМ ПОДРУЧЈИМА СА КРИТЕРИЈУМА И МЕРИЛИМА ЗА РАСПОДЕЛУ

 

I

Овим актом утврђују се поступак за расподелу нафтних деривата за потребе поновне сетве у поплављеним подручјима.

1. подела нафтних деривата обавиће се на бензинским станицама компаније НИС а.д., у периоду од 17. до 21. јула 2014. године, у времену од 07,00 до 19,00 часова, на локацијама коју за ту намену одреди НИС а.д. Нови Сад.
2. картицу за плаћање нафтних деривата задужује командант штаба за ванредне ситуације јединице локалне самоуправе у којој се подела врши. Картица се преузима у Сектору за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, Омладинских бригада 31, Београд од 15. до 16. јула 2014. године,
3. крајњи прималац нафтних деривата је дужан да лично преузме целокупну количину нафтних деривата исте врсте у амбалажи коју сам обезбеди, а по  списку Министарства пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: списак). Приликом поделе нафтних деривата вршиће се идентификација сваког крајњег примаоца на основу личних  документа са сликом.
4. Крајњи прималац нафтног деривата је дужан да потпише изјаву којом потврђује да је исти преузео у количини наведеној у списку. Оригинали потписаних изјава остају код чланова радне групе, док копије преузимају крајњи примаоци,
5. коначни спискови и изјаве за крајње примаоце биће достављене радним групама за  спровођење поделе, које ће се налазити на локацијама одређеним од стране НИС а.д. Картицу за плаћање, по овлашћењу команданта за ванредне ситуације јединице локалне самоуправе, задужује представник јединице локалне самоуправе који и врши плаћање,
6. коначне спискове и изјаве крајњих прималаца преузима председник Радне групе и доставља их Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја.
7. Министарство унутрашњих послова је задужено за одржавања јавног реда и мира на локацијама  где се врши расподела нафтних деривата.
8. Представници јединица локалне самоуправе обавештавају крајње примаоце о подели нафтних деривата.
9. Министарство државне управе и локалне самоуправе и јединице локалне самоуправе обавештавају локалне медије о локацијама и сатници поделе нафтних деривата,
10. извештај о активностима у вези са поделом нафтних деривата подноси председник Посебне радне групе,
11. Коначан извешај са тачним количинама нафтних деривата које су подељене, као и  списком крајњих прималаца, доставља командант штаба за ванредне ситуације јединице локалне самоуправе Сектору за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова и Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја.

II

Критеријуми и мерила за расподелу нафтних деривата:

1. крајњи прималац нафтних деривата може бити пољопривредни произвођач, физичко лице и пољопривредно газдинство у поплављеним подручјима, који се налази на коначном списку, а  који је утврдило Министарство пољопривреде и заштите животне средине,
2. пољопривредни произвођач, физичко лице и пољопривредно газдинство има право на преузимање 20 литара нафтних деривата по хектару пресејане површине пољопривредног земљишта.

III

Овај акт ступа на снагу даном доношења.


ДИРЕКТОР

Марко Благојевић

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.