logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Oбавештење о закљученом уговору - грађевински материјал

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012), Градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности добра - грађевинског материјала за помоћ избеглим и интерно расељеним лицима са територије Градске општине Младеновац бр. 12/2013

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, Ул.Јанка Катића бр.6, http://www.mladenovac.gov.rs/

Врста наручиоца:  Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Јавне набавке мале вредности добра - грађевинског материјала за помоћ избеглим и интерно расељеним лицима са територије Градске општине Младеновац

Назив и ознака из општег речника набавке: 44100000-грађевински материјали и припадајући производи

Уговорена вредност: 612.489,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 764.986,80 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: Три

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена: 668.232,85 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 801.879,42 са обрачунатим ПДВ-ом;
Најнижа понуђена цена: 612.489,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 734,986,80 са обрачунатим ПДВ-ом.

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена: 668.232,85 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 801.879,42 са обрачунатим ПДВ-ом;
Најнижа понуђена цена: 612.489,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 734,986,80 са обрачунатим ПДВ-ом.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.


Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.09.2013.године

Датум закључења уговора: 11.09.2013.године

Основни подаци о добављачу:
Назив понуђача: "B-STEEL" D.O.O.;
Адреса и место: Ул. Милосава Влајића бр.26а, 11450 Сопот;
Матични број: 07440693;
ПИБ: 100109186;
Шифра делатности: 2593.

Период важења уговора:
Уговор важи до испоруке добара, 10 дана од дана закључења уговора, односно до 21.09.2013.године.

Околности које представљају основ за измену уговора: Нема основа за измену уговора.

 

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.