logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Jавни конкурс - финансирање пројеката невладиних организација

На основу чл. 8.-19. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 3/13 - пречишћен текст), члана 37. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 40/10-пречишћен текст и 38/13), а у складу са Одлуком о буџету градске општине Младеновац за 2014.годину ("Службени лист града Београда", бр. 58/14), Председник Градске општине Младеновац, расписује:


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
ЗА ПЕРИОД АВГУСТ - ДЕЦЕМБАР 2014.ГОДИНЕ

 

Укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката невладиних организација путем конкурса за период од 1.август до 31. децембар 2014.године из буџета Градске општине Младеновац за 2014. годину износи 1.000.000,00 динара.

Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима грађана) са територије Градске општине Младеновац у складу са Одлуком о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 3/13 - пречишћен текст) за реализацију пројеката из следећих области:


1. Активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора;
2. Подстицања и развоја привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др);
3. Развој локалне заједнице;
4. Екологије, заштите животне средине и здравља грађана;
5. Афирмисања људских и мањинских права;
6. Програма за предшколску и школску децу;
7. Програма за омладину;
8. Програма за стара лица;
9. Афирмисања демократизације локалне средине;
10. Развоја цивилног друштва;
11. Социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју...);
12. Културне баштине, неговања историјских тековина;
13. Волонтерства;
14. Заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида;
15. Заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности;
16. Активности пензионерских организација;
17. Неформалног образовања;
18. Афирмисања женских права и других садржаја који доприносе убрзаном развоју Градске општине Младеновац и афирмацији грађанског активизма.


Право учешћа на конкурс имају невладине организације (удружења грађана) које су регистроване на територији Градске општине Младеновац, односно имају седиште или огранак и делују на том подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације.

Невладина организација може учествовати са више пројеката, а средства из буџета Градске општине Младеновац додељују се за финансирање само једног пројекта.

Пројекат се мора реализовати највећим делом на територији Градске општине Младеновац.

Пројекат мора почети после закључења уговора са ГО Младеновац(у складу са условима овог конкурса) односно најраније од 1.8.2014.године и мора бити завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2014. године.

Вредност тражених средстава из буџета општине Младеновац не сме бити мања од 20.000,00 динара, ни већа од 1.000.000,00 динара.

Невладина организација је дужна да обезбеди сопствено учешће у новцу у висини од 10% вредности пројекта.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који је саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана од 8,00 до 16,00 часова у Градској општини Младеновац, Јанка Катића бр. 6, или преузети са званичне интернет презентације општине Младеновац www.mladenovac.gov.rs.


Конкурсна документација садржи:

- пријавни образац;
- образац описа пројекта;
- образац буџета;
- биографију координатора пројекта и кључних сарадника;
- оверену фотокопију решења о упису организације у Регистар и оверену фотокопију доказа о постојању огранка на територији Градске општине Младеновац ;
- оверену фотокопију Статута;
- oверену фотокопију финансијског извештаја за претходну годину (2013.) са доказом о достави надлежним државним органима и
- писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања.

Пријаве се подносе Комисији за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација. Пријаве се достављају поштом у затвореној коверти са назнаком "ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НВО-Не отварати" на адресу Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, или непосредно предајом на писарници Управе градске општине Младеновац.


Рок за подношење пријава до 19.7.2014. године


Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:

- усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса.....................................(0-30 бодова);
- остварени резултати невладине организације претходних година и материјална и кадровска опремљеност...............................................................................................(0-20 бодова);
- стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат........(0-10 бодова);
- оправданост пројекта...............................................................................(0-20 бодова);
- сарадња са локалном заједницом.............................................................(0-20 бодова).

Неблаговремене пријаве неће се разматрати и биће враћене подносиоцу пријаве неотворене, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

Средства се наменски додељују и морају бити утрошена искључиво за трошкове предвиђене у буџету програма, за период од 1.8.2014.године до 31.12.2014.године и то у преовлађујућем износу за трошкове активности пројекта, а само делом за нужне текуће трошкове пројекта, док трошкови за запослене и за ангажовање лица за активности ван пројекта не могу бити финансирани из средстава буџета Градске општине Младеновац.

Одлука о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета Градске општине Младеновац биће донета у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

Одлука о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета Градске општине Младеновац биће објављена на званичној интернет презентацији и огласним таблама Градске општине Младеновац, најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора.

Јавни конкурс објавити на званичној интернет презентацији и огласним таблама Градске општине Младеновац.


ПРЕУЗМИТЕ : ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.