logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Oдлука о измени Програма коришћења средстава намењених развоју пољопривреде

 

Привремени орган градске општине Младеновац, на седници одржаној 9. маја 2016. године, на основу чланова 51. и 86. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), чл. 3. Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 3/13 - пречишћен текст и 3/16), чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине градске општине Младеновац и образовању Привременог органа градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 42/15), чл. 39. став 1. алинеа 7. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст и 38/13) и чл. 29. Пословника Привременог органа градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број  44/15), донео је

 

О Д Л У К У   О   И З М Е Н И
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ


Члан 1.

У Програму коришћења средстава намењених развоју пољопривреде бр. V-00-06-1-58/4/2016 од 8.2.2016. године (у даљем тексту: Програм) члан 1. мења се и гласи:

"Средства за развој пољопривреде на територији градске општине Младеновац обезбеђена су Одлуком о привременом финансирању градске општине Младеновац за период јануар – јун 2016 године ("Службени лист града Београда" број 23/16), раздео III – Веће градске општине Младеновац – Привремени орган, Програм 0101 - развој пољопривреде, Програмска активност 01010002 – подстицај пољопривредне производње, функција 421 – Пољопривреда, у износу од 1.650.000,00 динара и функција 423 - Услуге по уговору, у износу од 200.000,00 динара".


Члан 2.

Члан 2. Програма мења се и гласи:

"Као приоритетне области за коју постоји интерес градске општине Младеновац за финансирање развоја пољопривреде у 2016. години, одређују се:
-  област утврђена у чл. 5. ст. 1. тачка 6. Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац – подстицајне мере у пољопривреди, и то регресирање вештачког осемењавања говеда и
- област утврђена у чл. 5 ст. 1. тачка 9. Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац - едукација пољопривредника, унапређење стручног знања и организованости пољопривредника (емисије о пољопривреди, организовање посета сајмовима и организације сајмова, подршка научним и стручним манифестацијама, куповина литературе, саветовања, стручне трибине, едукативна путовања...)".


Члан 3.

 

Члан 4. став 1. Програма мења се и гласи:

"Крајњи корисници подстицајне мере из члана 2. став 1. алинеа 1. овог Програма су физичка лица - носиоци регистрованог пољопривредног газдинства".


Члан 4.

 

У свему осталом Програм остаје исти и не мења се.


Члан 5.

 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласним таблама градске општине Младеновац.

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број V-00-06-1-80/1/2016, 9. маја 2016. године

Председник
Владан Глишић

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.