logo

Promena ličnog imena

Sekretarijat za upravu Gradske uprave Grada Beograda
Odsek za lična stanja, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Mladenovac

Potrebna dokumentacija:
- Zahtev za promenu ličnog imena
- Izjava za promenu ličnog imena
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Izvod iz matične knjige venčanih (ako se promena prezimena traži zbog činjenice razvoda braka, u izvodu iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih mora biti upisana činjenica razvoda braka)
- Uverenje o državljanstvu
- Uverenje o prebivalištu (izdaje Policijska uprava za Grad Beograd, Ljermontovljeva 12a) ili fotokopija važeće lične karte
- Uverenje o izmirenom godišnjem porezu (izdaje Uprava javnih prihoda Mladenovac)
- Uverenje suda da nije podignuta optužnica (izdaje Drugi osnovni sud Beograd, Sudska jedinica u Mladenovcu)
- Izvod iz matične knjige rođenih za decu podnosioca zahteva
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca:
Uslužni centar

Napomene:
Dokumenta se predaju u originalu.
Izjavu za promenu ličnog imena podnosilac zahteva popunjava i potpisuje pred referentom u Uslužnom centru.

Republička administrativna taksa:
iznos: 700 dinara
račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: 82-070

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar, prizemlje

Mesto rešavanja predmeta:
Uslužni centar, prizemlje

Telefon za informacije: 8241-690

Radno vreme sa strankama: 07.30-15.30

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.