logo

Odeljenje za građevinske, urbanističke i komunalne poslove

 • Odeljenje za građevinske, urbanističke i komunalne poslove vrši poslove koji se odnose na:
  građevinsku oblast: odlučivanje po zahtevima za izdavanje građevinskih dozvola za- građevinsku oblast: odlučivanje po zahtevima za izdavanje građevinskih dozvola zaizgradnju ili rekonstrukciju objekata do 5000 m2 BRGP, odlučivanje po zahtevima za izdavanjeodobrenja za izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola, izdavanje odobrenja zaupotrebu objekata do 5000 m2 BRGP, izdavanje potvrda o usklađenosti temelja i konstrukcije objektaInformator o radu GO Mladenovac14.11.2020.14sa glavnim projektom, izdavanje potvrde o prijemu teničke dokumentacije za početak izvođenjaradova, izdavanje izvoda specifikacije stanova i poslovnog prostora, odlučivanje po zahtevu vlasnika o uklanjanju objekata, idavanje građevinskih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica i objekata linijske odn.komunalne infrastrukture, vođenje elektronske evidencije o predmetima koji se obrađuju u okviru postupka objedinjene procedure (izdavanje informacije olokaciji i lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za priključivanje objekata na infrastrukturnu mrežu, kao i obezbeđivanje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu i za upis prava svojine na izgrađenom objektu). Izdaje rešenja o ozakonjenjuobjekata do 3000m2 BRGP i jedan primerak pravnosnažnog rešenja dostavlja organizacionoj jedinici Gradske uprave nadležnoj za poslove ozakonjenja objekata;
 • urbanističku oblast: priprema, donošenje, evidentiranje i čuvanje planskih dokumenata,odnosno prostornih i urbanističkih planova; razmatranje inicijative za izradu planskih dokumenata; pripremanje odluke o izradi planskih dokumenata, nacrta i predloga planskih dokumenata za teritoriju opštine; vrši stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije za planove;
 • komunalnu oblast: izdavanje rešenja iz komunalne oblasti, rešavanje po zahtevima za ekshumaciju, izdavanje rešenja za seču stabala, odlučivanje o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, letnje i zimskebašte, tezge i drugi pokretni mobilijar), odlučivanje o zahtevima za postavljanje sredstava za oglašavanje čija je površina manja od 2m2, pripremanje i izrada predloga programa za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim io drugim površinama (kiosci, tezge idrugi pokretni mobilijar) po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacionih jedinica Gradske uprave nadležnih za poslove urbanizma i saobraćaja, odlučivanje o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama u skladu sa propisima Grada; donošenje rešenja kojim se određuje, odnosno odobrava prodajno mesto na kojem se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta, kao i vreme i način te trgovine u skladu sa zakonom;određuje vreme, način i mesta na kojima se može obaljati trgovina na malo sa pokretnih sredtavaili opreme i izdaje odobrenje za obavljanje trgovine na tim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina; izdavanje uverenja o promeni naziva ulica, trgova; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Komisije za određivanje naziva ulica i trgova, postavljanje spomenika i spomen ploča ili skulpturalnih dela, na teriotriji GO Mladenovac; izdavanje potvrde o adresi objekta; praćenje stanja i preduzimanje mera za zaštitu i unapređenje životne sredine na svom području, prikupljanje i sistematizovanje podataka o kvalitetu i kvantitetu promena u životnoj sredini na svom području radi vođenja Lokalnog registra izvora zagađivanja životne sredine, donošenje i sprovođenje akcionih i sanacionih planova od značaja za zaštitu životne sredine u skladu sa aktima Grada, staranje i obezbeđivanje uslova za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima; sprovođenje mera zaštite korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta u skladu sa aktima Grada.
  • izdavanje potvrda o kojima organ vodi službenu evidenciju;
  • praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa;
  • druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom gradske opštine.

 KONTAKT:

 Načelnik: Zlatko Rogić 
Uslužni centar, sprat
tel. 8232-448,

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.