logo

Novčana nadoknada novorođenoj deci - podnošenje zahteva

 

 

PODNOŠENjE ZAHTEVA
ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA JEDNOKRATNO NOVČANO DAVANjE
NOVOROĐENOJ DECI NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

Odlukom Skupštine gradske opštine Mladenovac, doneta na sednici održanoj 17. decembra 2019. godine i objavljena u „Službenom listu grada Beograda“, broj 126/19 od 17. decembra 2019. godine, stupila na snagu 25. decembra 2019. godine, ostvaruje se pravo na jednokratno novčano davanje novorođenoj deci na teritoriji gradske opštine Mladenovac.

Ova jednokratna pomoć, u iznosu od 20.000,00 dinara, može se  ostvariti za svako dete rođeno po stupanju na snagu ove odluke.

Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratno novčano davanje podnosi se u zgradi Uprave gradske opštine Mladenovac u ulici Kralja Petra Prvog br. 173, svakog radnog dana od 8 do 15,30 sati.

Pravo na jednokratno novčano davanje ostvaruje svaka majka sa prebivalištem prijavljenim na teritoriji gradske opštine Mladenovac najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta, kao i sa boravkom u statusu interno raseljenog lica sa Kosova i Metohije najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta.

Pravo na jednokratno novčano davanje ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi u roku od šest meseca od rođenja deteta. Uz zahtev se prilaže i izvod iz matične knjige rođenih za dete – decu (fotokopija), lična karta (fotokopija) i fotokopija tekućeg računa. Ukoliko zahtev podnosi otac deteta, uz zahtev se prilaže, pored navedenih dokumenata i izvod iz matične knjige venčanih, odnosno overena izjava dva svedoka da roditelji deteta žive u vanbračnoj zajednici.
 

PREUZMITE : OBRAZAC ZAHTEVA

PREUZMITE : IZJAVA-SAGLASNOST

SLUŽBA ZA POSLOVE ORGANA GRADSKE OPŠTINE
UPRAVE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.