logo

Pravna pomoć

Odeljenje za opštu upravu
Služba pravne pomoći

Pravna pomoć se pruža građanima:
- davanjem usmenih pravnih saveta
- sastavljanjem podnesaka (tužbi, predloga, prijava, pravnih lekova, predstavki i sl)
- sastavljanjem isprava (ugovora, izjava, zaveštanja).

Sastavljanje podnesaka i isprava vrši se uz naknadu koja iznosi 50% od iznosa propisanog Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.
Račun: 840-742351843-94
Broj modela: 97
Poziv na broj: 82-070

Pružanje pravne pomoći vrši se bez naknade u slučajevima:
- davanja usmenih pravnih saveta
- ispunjavanja uslova za oslobađanje od plaćanja troškova postupka u skladu sa pozitivnim propisima;
- primanja stalne novčane pomoći
- primanja zajemčene zarade
- ostvarenog prava na zakonsko izdržavanje
- privremene nezaposlenosti ukoliko se građanin vodi na evidenciji lica koja traže zaposlenje
- kada građanin koji ima svojstvo ratnog ili mirnodopskog invalida, invalida rada ili porodičnog invalida, civilnog invalida rata, člana porodice civilnog invalida rata, člana porodice civilne žrtve rata, izbeglog, prognanog ili raseljenog lica, a pravnu pomoć zahteva radi ostvarivanja prava vezanih za takva svojstva
- kada građani podnose prijave organima i organizacijama u javnom interesu

Postojanje osnova za oslobađanje od plaćanja naknade građani dokazuju ispravom koja se u originalu prilaže na uvid, a kopija isprave se ostavlja uz podnesak.

Mesto rešavanja predmeta:
Zgrada Opštine Mladenovac, kancelarija 12a

Telefon za informacije: 8241-657

Rad sa strankama: 07.30-15.30

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.