logo

Odobrenje za postavljanje bašte ugostiteljskog objekta

Odeljenje za komunalne, građevinske i poslove zaštite životne sredine

Odobrenje se izdaje za privremeno zauzeće javne površine radi postavljanja letnje ili zimske bašte ugostiteljskog objekta koja se postavlja po prvi put ili bašte kod koje je došlo do promena koje zahtevaju izmenu tehničke dokumentacije.

Potrebna dokumentacija:
- Obrazac zahteva
- Rešenje Agencije za privredne registre, sa PIB-om i matičnim brojem
- Ugovor o otvaranju poslovnog računa, karton deponovanih potpisa i fotokopija lične karte ovlašćenog lica
- Dokaz o pravnom osnovu korišćenja poslovnog objekta
- Tehnička dokumentacija* u 6 primerka, izrađena od lica koje poseduje odgovarajuću licencu
* tehnička dokumentacija treba da bude izrađena u skladu sa Odlukom o postavljenju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda ("Službeni list grada Beograda",br.11/14
- Izjava podnosioca zahteva da prihvata nadoknade troškova pribavljanja potrebnih saglasnosti (potpisana i overen pečatom privrednog subjekta)
- Dokaz o uplati administrativne takse

Opštinska administrativna taksa (na ime zahteva)
iznos: 300 dinara
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj: 82-070
svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
primalac: Opština Mladenovac

Opštinska administrativna taksa (na ime rešenja o odobrenju)
iznos: 8.826,00 dinara
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj: 82-070
svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
primalac: Opština Mladenovac

Gradska administrativna taksa (za saglasnost za zauzeće javne površine)
iznos: 3.807,00 dinara
račun: 840-742241843-03
model: 97
poziv na broj: 27-501-08
svrha uplate: Gradska administrativna taksa za saglasnost za zauzeće javne površine
primalac: Grad Beograd

Mesto nabavke obrasca:
Uslužni centar, prizemlje ili preuzmite ovde OVDE

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar, Pisarnica

Mesto rešavanja predmeta:
Uslužni centar, sprat, Odeljenje za komunalne, građevinske i poslove zaštite životne sredine

Telefoni za informacije: 8241-693 i 8241-679

Rad sa strankama: 07.30-15.30

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.