logo

Predsednik Gradske opštine Mladenovac

grb

 

Predsednika Opštine bira Skupština opštine, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine. Predsednik Opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

 

Predsednik Skupštine opštine predlaže kandidata za predsednika Opštine. Kandidat za predsednika Opštine predlaže kandidata za zamenika predsednika Opštine iz reda odbornika, koga bira Skupština opštine na isti način kao i predsednika Opštine.

Predsedniku Opštine i zameniku predsednika Opštine izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine. Predsednik Opštine i zamenik predsednika Opštine su na stalnom radu u Opštini.

Nadležnosti predsednika Opštine su:

- predstavlja i zastupa Opštinu;

- neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Opštine;

- predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;

- naredbodavac je za izvršenje budžeta;

- usmerava i usklađuje rad Uprave;

- donosi pojedinačne i druge akte za koje je ovlašćen zakonom, propisom grada, ovim statutom ili odlukom Skupštine opštine;

- u ime Opštine zaključuje kolektivne ugovore za ustanove, preduzeća i druge javne službe čiji je osnivač Opština;

- postavlja i razrešava pomoćnike predsednika opštine;

- organizuje rad Veća i daje konkretna zaduženja članovima Veća i određuje članove na stalnom radu u Opštini;

-  (brisana);

- (brisana);

 - daje saglasnost na opšte akte organizacija čiji se rad finansira iz budžeta Opštine kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih i daje saglasnost na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili delova programa korisnika budžeta Opštine, u skladu sa zakonom;

 -  obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, određuje visinu zakupnine poslovnog prostora i vrši druge poslove u vezi sa korišćenjem  poslovnog prostora,  u skladu sa zakonom i aktima Grada i Opštine;

 - donosi odluku o proglašenju i ukidanju vanredne situacije na teritoriji Opštine;

- donosi odluku o proglašenju dana žalosti u Opštini;

- zaključuje ugovor o donaciji od fizičkog ili pravnog lica;

- informiše javnost o svom radu;

- obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;

- (brisana);

- vrši i druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Opštine.


Predsednik Gradske opštine Mladenovac:

220616-vglisicVladan Glišić, doktor veterinarske medicine

Vladan Glišić rođen je 1971. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Mladenovcu, a fakultet veterinarske medicine u Beogradu. Od 2004. do 2015. godine radio je u Veterinarskoj stanici Mladenovac.

Od jula meseca 2015. godine do juna 2016. godine bio je predsednik Privremenog organa gradske opštine Mladenovac.

Sportista, juniorski reprezentativac u odbojci. Predsednik je Odbojkaškog kluba Mladenovac 2013. godine, kada ovaj klub ulazi u Prvu srpsku ligu.

Od jula meseca 2015. godine, predsednik je Privremenog organa gradske opštine Mladenovac, a predsednik je gradske opštine Mladenovac u mandatu 2016.-2020. godine.

U ovom periodu, pored velikih infrastrukturnih projekata (dalekovod, gasifikacija, asfaltiranje preko 300 km puteva) i obnove javnih ustanova (Gerontološki centar u Mladenovcu, Dom zdravlja u Mladenovcu i više osnovnih škola na teritoriji opštine), u ovom periodu je bio i jedan od inicijatora za izradu spomenika Despotu Stefanu Lazareviću u gradskom parku u Mladenovcu i dobitnik je Evropske povelje za 2019. godinu za saradnju sa Romskom zajednicom.

Oženjen, otac dva sina.

Član je Srpske napredne stranke.

Kontakt :
tel. (011) 8241-610, 8241-640,
faks (011) 8230-145
e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Informator o radu Predsednika GO Mladenovac možete pogledati ovde.
Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.