logo

Кomunalni poslovi

Odobrenje za produženje korišćenja lokacije za privremeni objekat

Oдељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Привремени објекти су киосци до 9,5 м2 и мањи монтажни објекти до 30 м2.

Потребна документација:
- Образац молбе
- Првобитно Одобрење за постављање објекта / Привремена грађевинска дозвола
- Правни основ стицања покретног објекта - уколико првoбитно одобрење није издато на име подносиоца захтева
- Решење Агенције за привреднe регистрe
- Потврда о ПИБ-у
- Картон депонованих потписа  или уговор о отварању текућег рачуна
- Фотокопија личне карте
- Уверење Управе јавних прихода о измиреним обавезама
- Доказ о уплати административне таксе

Општинска административна такса
износ: 210 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Општина Младеновац

Место набавке обрасца:
Услужни центар, приземље или преузмите овде PDF

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница

Место решавања предмета:
Услужни центар, спрат, Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Телефони за информације: 8241-693 и 8241-679

Рад са странкама: 08.00-16.00

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.