logo

Ozakonjenje objekata

Obaveštenje - ozakonjenje objekata na koje je upisano pravo svojine

Obaveštavaju se građani opštine Mladenovac, da u skladu sa čl. 6. stav 8. Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", broj 96/15) predmet ozakonjenja mogu biti i objekti na kojima je upisano pravo svojine u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Sl. Glasnik RS", broj 25/13 i 145/14), pred Republičkim Geodetskim Zavodom - Služba za katastar nepokretnosti Mladenovac.

Potrebno je u skladu sa članom 23. tačka 4. Zakona o ozakonjenju objekata (" Sl. glasnik RS", broj 96/15)  postupak pokrenete podnošenjem zahteva za ozakonjenje u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata (" Sl. glasnik RS", broj  96/15 od 27.11.2015.god.), a najkasnije do 27.05.2016.god.

Zahtev se podnosi Odeljenju za komunalne, urbanističke, građevinske i poslove zaštite životne sredine GO Mladenovca- Uslužni centra, ul. Kralja Petra I broj 175 Mladenovac.

Uz zahtev je potrebno da priložite:

1. Overenu kopiju Rešenja o upisu prava svojine ili izvod iz lista nepokretnosti o             evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, kao dokaz o odgovarajućem pravu na             građevinskom zemljištu kao obavezan deo dokumentacije.

2. Za podnošenje zahteva taksu u iznosu od 300.00dinara,

koju treba uplatiti na sledeći račun:

žiro račun br: 840-742251843-73

model na broj: 97, poziv na broj 82-070

svrha uplate: Lokalna administrativna taksa za podnošenje zahteva

Primalac: Opština Mladenovac

ODELjENjE ZA KOMUNALNE, URBANISTIČKE,

GRAĐEVINSKEI POSLOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

  • Datum kreiranja: .
Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.