logo

Aktuelnosti

Održana 71. sednica Veća

 

U maloj sali opštine održana je 71. sednica Veća gradske opštine Mladenovac na kojoj su razmatrane i usvojene sve tačke dnevnog reda.

1. RAZMATRANjE OBAVEŠTENjA GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA BEOGRADA - ODELjENjE U MLADENOVCU, BROJ: R 110/2022 OD 19.4.2022. GODINE 

2. PREDLOZI REŠENjA O UTVRĐIVANjU LISTE LICA KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA JEDNODNEVNI IZLET U OKVIRU PROJEKTA "TREĆE DOBA - UPOZNAJMO LEPOTE SRBIJE 2022"

3. PREDLOG PRAVILNIKA O SUFINANSIRANjU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNjE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENjE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNjE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELjA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP1/22, SA PREDLOGOM REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE

4. PREDLOG PRAVILNIKA O SUFINANSIRANjU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENjE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNjE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANjE I UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22, SA PREDLOGOM REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE      

5. PREDLOG ODLUKE O ODOBRAVANjU GODIŠNjEG PROGRAMA SPORTSKOG SAVEZA MLADENOVCA I ODREĐIVANjU VISINE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA ZA SUFINANSIRANjE IZ BUDžETA GO MLADENOVAC U OBLASTI SPORTA U 2022. GODINI - PROLEĆNI I JESENjI DEO TAKMIČENjA U 2022. GODINI - IZMENA PRVOG KVARTALA

6. PREDLOG ODLUKE O ODOBRAVANjU GODIŠNjEG PROGRAMA SPORTSKOG SAVEZA MLADENOVCA ZA SUFINANSIRANjE IZ BUDžETA GO MLADENOVAC U OBLASTI SPORTA U 2022. GODINI - PROLEĆNI I JESENjI DEO TAKMIČENjA U 2022. GODINI - DRUGI KVARTAL            

7. PREDLOG REŠENjA O KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE

8. RAZNO

  • Datum kreiranja: .
Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2022.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Informacije od javnog značaja: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.