logo

Aktuelnosti

Изборна комисија - проглашење Изборне листе Група грађана "Двери"

На основу члана 24. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр.129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11) Изборна комисија градске општине Младеновац, на седници одржаној 10. 4. 2012. године са почетком у 11,00 часова, донела је


Р Е Ш Е Њ Е


I  Проглашава се Изборна листа број 8 : Група грађана "ДВЕРИ" Младеновац,за избор одборника у Скупштини градске општине Младеновац на изборима расписаним за 6. мај 2012. године.

II Решење доставити подносиоцу Изборне листе без одлагања.

О б р а з л о ж е њ е

Овлашћено лице подносиоца Изборне листе, Група грађана "ДВЕРИ" Младеновац, на изборима расписаним за 6. мај 2012. године, поднело је дана 7.4.2012. године у 12,00 часова Изборној комисији градске општине Младеновац благовремену  Изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини градске општине Младеновац и потребну документацију прописану одредбама Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр.129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11). Провером од стране Комисије утврђено је да Изборна листа садржи недостатке који представљају законску сметњу за проглашење Изборне листе, тако да је подносиоцу дана 8.4.2012.године у 11,06 часова уручен Закључак за откалањање недостатака бр. I-01-013-1/31/2012. Како је подносилац Изборне листе у законском року отклонио недостатке како је садржано у поменутом Закључку, комисија је донела одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог Решења може се поднети приговор Изборној комисији градске општине Младеновац у року од 24 часа од часа доношења решења.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Бр. I-01-013-1/32/2012. од 10.4.2012. године                                                  

Председник
Јован Стрижак

 

  • Datum kreiranja: .
Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2021.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Informacije od javnog značaja: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.