logo

Aktuelnosti

Dnevni red četvrte sednice skupštine gradske opštine Mladenovac

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Mladenovac ("Službeni list grada Beograda", broj 10/20), s a z i v a m

            ČETVRTU SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC, za 24.12. 2020. godine (četvrtak) u Sali Centra za kulturu i turizam Mladenovac, sa početkom u 16,00 časova.

 

            Za ovu sednicu predlažem sledeći

             

D N E V N I   R E D

 

            1.IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU PROGRAMA POSLOVANjA JKP "MLADENOVAC", MLADENOVAC ZA 2019. GODINU UZ MIŠLjENjE  REVIZIJE, SA PREDLOGOM REŠENjA

            2. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU PROGRAMA POSLOVANjA USTANOVE ZA VRŠENjE JAVNE SLUŽBE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE SPORTSKO REKREACIONI CENTAR „LjUBOMIR IVANOVIĆ GEDžA“ MLADENOVAC ZA 2019. GODINU, SA PREDLOGOM REŠENjA

            3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU PROGRAMA POSLOVANjA  JKP „PARKING SERVIS MLADENOVAC“, MLADENOVAC ZA 2019. GODINU, SA PREDLOGOM REŠENjA

            4. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU PROGRAMA POSLOVANjA  JKP „PIJACE MLADENOVAC“, MLADENOVAC ZA 2019. GODINU, SA PREDLOGOM REŠENjA

            5. REBALANS 4. PROGRAMA POSLOVANjA I REBALANS 2. POSEBNOG PROGRAMA JKP „PIJACE MLADENOVAC“, MLADENOVAC ZA 2020. GODINU, SA PREDLOZIMA REŠENjA

            6. REBALANS  4. PROGRAMA POSLOVANjA USTANOVE CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM MLADENOVAC ZA 2020. GODINU, SA PREDLOGOM REŠENjA

7. PREDLOG ODLUKE O PETOM REBALANSU BUDžETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2020. GODINU

            8. PROGRAM POSLOVANjA JKP „MLADENOVAC“, MLADENOVAC ZA 2021. GODINU,  SA PREDLOGOM REŠENjA

            9. PROGRAM POSLOVANjA JKP „PIJACE MLADENOVAC“, MLADENOVAC ZA 2021. GODINU, SA PREDLOGOM REŠENjA

            10.PROGRAM POSLOVANjA JKP „PARKING SERVIS MLADENOVAC“, MLADENOVAC I POSEBAN PROGRAM SUBVENCIJA ZA 2021. GODINU, SA PREDLOZIMA REŠENjA

            11. PROGRAM POSLOVANjA USTANOVE SPORTSKO REKREACIONI CENTAR „LjUBOMIR IVANOVIĆ GEDžA“ MLADENOVAC ZA 2021. GODINU, SA PREDLOGOM REŠENjA

            12. PROGRAM POSLOVANjA USTANOVE CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM MLADENOVCA ZA 2021. GODINU, SA PREDLOGOM REŠENjA

13. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC  ZA 2021. GODINU SA KADROVSKIM PLANOM

            14. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELjA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

            15. PREDLOZI REŠENjA O UTVRĐIVANjU PRESTANKA DUŽNOSTI I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA SPORTSKO REKREACIONOG CENTRA „LjUBOMIR IVANOVIĆ GEDžA“, IZ REDA ZAPOSLENIH I ISPRED OSNIVAČA

           

            16. PREDLOG REŠENjA O UTVRĐIVANjU PRESTANKA DUŽNOSTI I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP „MLADENOVAC“ IZ REDA ZAPOSLENIH   

            17.PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O STALNIM MANIFESTACIJAMA IZ OBLASTI SPORTA OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU MLADENOVAC

 

  • Datum kreiranja: .
Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.