logo

Aktuelnosti

Наш новац за наше место

Наш новац за наше местоУправа јавних прихода града Београда је уз августовску уплатницу "Инфостана" грађанима Београда доставила флајер са слоганом "Наш новац за наше место" и позвала грађане да пријаве имовину и редовно измирују своје пореске обавезе. Како је рекла Славица Гвоздић, помоћница директора Управе јавних прихода града, Законом о финансирању локалне самоуправе уређено је да се средства од наплате пореза на имовину као једног од изворних прихода јединице локалне самоуправе у целости користе на њеној територији.

– То практично значи да ће се из средстава остварених од пореза на имовину из буџета града и буџета градских општина финансирати одржавање и грађење улица, путева, водоводне и канализационе мреже, школа, вртића и других виталних објеката, што омогућава квалитетније услове живота и рада на подручју Београда. Подношењем пореских пријава за опорезива права на непокретностима по основу пореза на имовину физичких лица и редовним измиривањем обавеза грађани директно утичу, између осталог, и на уређенију комуналну инфраструктуру у свом окружењу – рекла је Гвоздић и подсетила да обавеза за плаћање треће рате на име пореза на имовину доспева 15. августа текуће године, као и да измиривањем утврђених обавеза у законским роковима грађани избегавају обрачунавање законске камате.

Подношење пореских пријава уређено је Законом о порезима на имовину и у складу с тим порески обвезници, имаоци опорезивих права на непокретностима у обавези су да, до 31. марта године за коју се врши утврђивање пореза, поднесу пореску пријаву. На имовину коју стекне, започне или престане да користи у току године, обвезник подноси пореску пријаву у року од десет дана од дана настанка такве промене. Такође је напоменуто да неподношење пореске пријаве за утврђивање обавезе по основу пореза на имовину на права на непокретностима представља порески прекршај. Казне предвиђене законом крећу се и до 50.000 динара.

Управа јавних прихода града Београда подсећа и позива грађане да поднесу пореске пријаве за изворне јавне приходе, као и да своје обавезе редовно измирују, између осталог, и ради побољшања квалитета живота у граду.

Пореске пријаве за порез на имовину физичких лица подносе се на обрасцу ППИ-2 – пореска пријава за утврђивање пореза на имовину, који се могу добити, попунити и предати и у надлежним одељењима за подручја градских општина Управе јавних прихода града Београда, а за Младеновац на адреси: Младеновац, Јанка Катића 6, телефон 011/8241-602

Такође, доспеле обавезе могу се без провизије измирити и на шалтерима благајне филијала Управе за трезор на обрасцима уплатница које су достављене уз решења о утврђивању обавезе по основу пореза на имовину за 2010. годину.

  • Datum kreiranja: .
Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2021.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Informacije od javnog značaja: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.